fbpx

תקנון ומדיניות

אירוח כפרי ניר דוד

תקנון ומדיניות האתר

על מנת שנוכל להעניק חווית אירוח נעימה לכלל אורחינו אנו מקפידים על הכללים הבאים :


1. שעת קבלת הבקתות החל מהשעה 15:00

2. שעת עזיבה – עד 11:00 (בשבת עד 18:00)

3. אמצעי תשלום – מזומן או אשראי בלבד (עד שלושה תשלומים ללא ריבית)

4. בסופי שבוע חגים וחופשים מינימום 2 לילות, אלא אם כן נקבע אחרת

5. סביר שאחדים מאורחינו אינם אוהבים חיות מחמד מכל סוג וגודל לכן השאירו אותן בבית

6. העישון בבקתות אסור

7. סידרנו עבורכם פינות מנגל מיוחדות , עשיית מנגל אפשרית אך ורק בפינות אלה

8. אין לבשל, למנגל ולטגן בתוך הבקתות

9. הרחצה בנחל אסורה, אין מציל בנחל. הרחצה אפשרית בבריכת השחייה בהתאם לשעות הפתיחה.

10. מגבות מחכות לכם בבריכת השחיה, אין להוציא מגבות מהבקתות, לגן השלושה יש להיעזר במגבות מהבית.

11. על מנת לאפשר מנוחה ובילוי לכלל אורחינו נהוגות אצלנו שעות שקט:
אין להשמיע מוזיקה או להרעיש מחוץ לבקתות בין השעות 23:00 ל 07:00 .

12. ממערב וממזרח לאתר האירוח שלנו שוכנים בתי החברים. כל הרכוש שבתוכם או בסביבתם, בחצרות ובמדשאות כולל עצי הפרי הינו רכוש פרטי ואסור בשימוש אורחי הבקתות.

13. הדייג מותר אך ורק באזור הנחל שמול הבקתות, על מנת למנוע אי נעימויות, אנא בקש הסבר מדוייק במשרד הקבלה.

14. האירוח הכפרי וכל שירותיו הנלווים מיועדים לאורחי האירוח בלבד, אין להזמין אורחים, לא לאתר האירוח עצמו ולא לכל השירותים שהוא מעניק לאורחיו בין אם בחינם ובין אם באמצעות הטבה כזאת או אחרת.

15. אירוח כפרי ניר דוד תהא רשאית להפסיק את השהייה באתר לאורח שלא יעמוד בדרישות תקנון זה ו/או חלקן וזאת ללא מתן פיצוי כלשהו לאורח.

16. אירוח כפרי ניר דוד רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. אירוח כפרי ניר דוד תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה מועד פרסומם.

17. אין האירוח הכפרי אחראי על שמירת רכושכם בעת שהותכם בו, אנא שימרו עליו.

השירותים הבאים בלבד כלולים באירוח על בסיס BB:

1. לינה וארוחת בוקר כשרה על בסיס מספר האנשים המצוין בהזמנה
2. שימוש בבריכת השחייה המחוממת ובחדר הכושר בשעות פתיחתם
3. כניסה בהנחה לגן השלושה
4. דייג בנחל במקום המותר באמצעות חכות פרטיות.

רישום הזמנה מקוונת

1. אמצעי הרכישה: הליך הרכישה באמצעות האתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.

2. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן – "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בכל שירות שיוזמן דרך האתר. אירוח כפרי ניר דוד לא תישא באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מקישי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

4. אירוח כפרי ניר דוד תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר אירוח כפרי ניר דוד. במקרה זה רשאית אירוח כפרי ניר דוד למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

5. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של אירוח כפרי ניר דוד. אירוח כפרי ניר דוד תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן בל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. אירוח כפרי ניר דוד לא תעביר לגורמים נוספים, מלבד האמור בסעיף 4.5 לעיל, מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, למבלי לקבל את אישור המשתמש לכך מראש ובכתב.

6. הזמנה תתבצע באתר באמצעות כרטיס האשראי. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה. הודעה זו יש להדפיס ולהביא לדלפק הקבלה באירוח כפרי ניר דוד, לשם אישור על ביצוע ההזמנה.
למען הסר ספק, ביצוע הזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד ואישורה יתבצע לאחר שנציג אירוח כפרי ניר דוד חזר למשתמש ואישר את הזמנתו, ללא אישור אין ההזמנה מחייבת את אירוח כפרי ניר דוד.

7. המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

8. אירוח כפרי ניר דוד רשאי לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות אך הזמנה שכבר בוצעה ואושרה יכובד מחירה.

ביטול עסקה :
מדיניות ביטולים מעודכנת לתקופת המלחמה – תקף מה -7.10.2023
דמי ביטול:
עד שלושה ימים להגעה ללא עלות.
פחות משלושה ימים להגעה- 50% מערך העסקה
ביטול העסקה ביום ההגעה- 100% דמי ביטול.

4. אופן הביטול : מובהר בזאת כי הודעת ביטול תקפה הינה הודעה שניתנה בכתב בלבד, והודעת ביטול בעל פה לא תיחשב. את הודעת הביטול ניתן להעביר באמצעות פקס, לפקס שמספרו 046488772 או באמצעות אי מייל לכתובת דוא"ל:
[email protected] או [email protected] או באמצעות מכתב לכתובת אירוח כפרי ניר דוד, מיקוד 10803. אירוח כפרי ניר דוד יאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ יחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.

5. ביטול בחריגה מהמועדים הקבועים בחוק: במקרה של ביטול אחרי יותר מ-14 יום ממועד ביצוע ההזמנה ו/או פחות מ- 7 ימי עסקים למועד מימוש ההזמנה, יחולו הכללים הבאים:

א. בביטול עד שלושה ימים להגעה ללא עלות.
ב. פחות משלושה ימים להגעה- 50% מערך העסקה
ג. ביטול העסקה ביום ההגעה- 100% דמי ביטול

גם במקרה הנזכר בסעיף 6 לעיל, השבת התמורה, בקיזוז דמי הביטול הנזכרים לעיל, תיעשה בתוך 7 ימים ממועד הגשת הודעת הביטול בכתב ובאותו אופן בו התבצע התשלום.
6. אירוח כפרי ניר דוד רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

1. המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של אירוח כפרי ניר דוד, וכי לאירוח כפרי ניר דוד שמורות כל זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו.

2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע לשימושו האישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, למכור, לשדר או לפרסם את המידע באתר, ו/או חלק ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב של אירוח כפרי ניר דוד, למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.

3. המשתמש מצהיר מאשר ומסכים כי הלוגו והסימנים המסחריים המוצגים באתר שייכים לאירוח כפרי ניר דוד. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באופן בלעדי לאירוח כפרי ניר דוד.

4. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר האינטרנט עלול להיות כרוך בסיכונים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שיעשה באתר ו/או במידע. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

5. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין התמונות לבין מראה אתר האירוח במציאות.

6. המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is"). אירוח כפרי ניר דוד אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

7. אירוח כפרי ניר דוד עושה הכל כדי שהמידע באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו חלקי וכללי בלבד. אירוח כפרי ניר דוד לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר.

8. אירוח כפרי ניר דוד לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכני האתר ו/או בקשר עם המידע, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מהמפורט להלן:

א. עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת.

ב. שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, אירוח כפרי ניר דוד או מכל סיבה אחרת.

ג. חשיפה וגילוי מידע על המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש באתר אירוח כפרי ניר דוד ו/או מכניסתו אליו ו/או באמצעי אבטחת המידע של המשתמש.

9. אירוח כפרי ניר דוד לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

10. אירוח כפרי ניר דוד לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע לא על ידה.

11. אירוח כפרי ניר דוד אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי המשתמש בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר

12. לנוחיות המשתמש באתר אירוח כפרי ניר דוד, עשוי האתר להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. אירוח כפרי ניר דוד אינה נושאת באחריות למידע המופיע באתרים המקושרים, לתוקפם וחוקיותם. אירוח כפרי ניר דוד אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר אירוח כפרי ניר דוד.

13. אירוח כפרי ניר דוד רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי
לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אירוח כפרי ניר דוד בקשר לכך.

ברוכים הבאים כאורחינו
צאתכם לשלום כידידינו.

 

ח.פ 570039263

תפריט נגישות