fbpx

קקדו דקל

נעים להכיר
אייקון ארוחות

מזון

ניצנים,זרעים' אגוזים ופירות. ניזונים גם מחרקים והזחלים שלהם.
לרוב מחפשים מזון בצמרות העצים, אך גם יחפשו מזון על הקרקע (פירות וזרעים שנפלו מהעצים). הם מפצחים זרעים עם קליפה קשה בעזרת הלסתות החזקות שלהם.
סביבת מחיה

סביבת מחיה

יערות, יערות גשם. בוחרים בעצים גדולים כדי לקנן. במהלך היום נחים ליד מקורות מים ואוכל ובמהלך הלילה שוהים ליד הקינים על העצים.
דרכי תקשורת והתנהגות

דרכי תקשורת והתנהגות

ממיני התוכים הרעשנים ביותר. קולות שריקה חזקים ביותר. כאשר הם נבהלים הם משמיעים קולות רמים וחדים אך יכולים להשמיע גם מגוון קולות ושריקות נוספים בהתאם למצב רוחם.
דרך נוספת בה מתקשרים היא ע"י תיפוף בעזרת ענפים או אגוזים על העץ, לעיתים עד כ 200 פעמים. צורת תקשורת זו נועדה כדי לסמן את גבולות הטריטוריה.
תשמעו קטע...

תשמעו קטע...

גוון הלחיים שלהם משתנה בהתאם למצב רוחם.