fbpx

תקנון ומדיניות לילה להיות וטבע

גלמפינג לילה להיות וטבע

תקנון ומדיניות האתר
ח.פ 570039263
על מנת שנוכל להעניק חווית אירוח נעימה לכלל אורחינו אנו מקפידים על הכללים הבאים :

 1.  שעת קבלת האוהלים החל מהשעה 15:00
 2. שעת עזיבה –בימים א-ו עד השעה 11:00, בימי שבת עד השעה 17:00
 3.  אמצעי תשלום – מזומן או אשראי בלבד (עד שלושה תשלומים ללא ריבית)
 4.  תינוק הוא מי שגילו פחות משנתיים, מעל גיל זה חובת תשלום לכולם
 5. בסופי שבוע חגים וחופשים מינימום 2 לילות, אלא אם כן נקבע אחרת
 6.  סביר שאחדים מאורחינו אינם אוהבים חיות מחמד מכל סוג וגודל לכן השאירו אותן בבית
 7.  הדלקת אש באוהלים ובקרבתם אסורה
 8.  סידרנו עבורכם מטבחי חוץ הדלקת האש והבישול מותר רק באזור זה
 9.  העישון באוהלים אסור
 10.  באוהלים ישנם מצעים כריות ושמיכות, מגבות יש להביא מהבית או ישנה אפשרות לשכור באתר.
 11.  על מנת לאפשר מנוחה ובילוי לכלל אורחינו, אין להשמיע מוזיקה או להרעיש מחוץ לאוהלים בין השעות 23:00 ל 07:00 .
 12. מתחם "לילה" וכל שירותיו הנלווים מיועדים לאורחיו בלבד, אין להזמין אורחים, לא למתחם האוהלים ולא לכל השירותים שהוא מעניק לאורחיו בין אם בחינם ובין אם באמצעות הטבה כזאת או אחרת.
 13.  הנהלת האתר תהא רשאית להפסיק את השהייה באתר לאורח שלא יעמוד בדרישות תקנון זה ו/או חלקן וזאת ללא מתן פיצוי כלשהו לאורח.
 14.  הנהלת האתר רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. התנאים החדשים יפורסמו באתר כולל תחילת תוקפם ומועד פרסומם.
 15.  אין הנהלת האתר ועובדיה אחראים על שמירת רכושכם בעת שהותכם בו, אנא שימרו עליו.

השירותים הבאים כלולים באירוח:

 1.  שימוש בבריכת השחייה המחוממת ובחדר הכושר בקיבוץ ניר דוד בשעות פתיחתם לפי מספר האנשים שעל ההזמנה
 2.  אפשרות לרכוש כרטיס מוזל
 3. כרטיס מוזל לגן גורו המקנה כניסה חופשית (FREE PASS) בעלות של 35 ₪ לאדם
 4.  25% הנחה לרכבי גולף בפארק המעיינות

רישום הזמנה מקוונת

 1. אמצעי הרכישה: הליך הרכישה באמצעות האתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.
 2.  בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן – "פרטי הרכישה").
 3. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בכל שירות שיוזמן דרך האתר.
 4.  הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
 5.  הקשת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מקישי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 6.  הנהלת האתר תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר "לילה". במקרה זה רשאית הנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 7.  המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של תיירות ניר דוד. תיירות ניר דוד תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן בל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. תיירות ניר דוד לא תעביר לגורמים נוספים, מלבד האמור בסעיף 4.5 לעיל, מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, למבלי לקבל את אישור המשתמש לכך מראש ובכתב.
 8.  הזמנה תתבצע באתר באמצעות כרטיס האשראי. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה. הודעה זו יש להדפיס ולהביא לדלפק הקבלה באתר, לשם אישור על ביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, ביצוע הזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד ואישורה יתבצע לאחר שנציג מטעם האתר חזר למשתמש ואישר את הזמנתו, ללא אישור אין ההזמנה מחייבת את תיירות ניר דוד.
 9.  המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
 10.  הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות אך הזמנה שכבר בוצעה ואושרה יכובד מחירהביטול עסקה :
  1. התנאים הרשומים מטה מעוגנים בדיני הגנת הצרכן ואלו התנאים שנפעל על פיהם, במידה וחס וחלילה תרצה/י לבטל הזמנתך.

  2. הזכות לבטל : אם מכל טעם שהוא, תהא מעוניין לבטל את ההזמנה, תוכל לעשות כן בתוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך גלוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שהביטול ייעשה יותר מ-7 ימי עסקים קודם למועד מימוש ההזמנה.

  3. גביית דמי ביטול : במקרה כזה תושב לך בתוך 7 ימים מלוא התמורה ששולמה ובאותו האופן בו שולמה, בקיזוז דמי ביטול בסך 5% משווי העסקה או בקיזוז 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

  4. אופן הביטול : מובהר בזאת כי הודעת ביטול תקפה הינה הודעה שניתנה בכתב בלבד או טלפונית עם שם הנציג המבטל. את הודעת הביטול ניתן להעביר באמצעות פקס, לפקס שמספרו 046488073 או באמצעות אי מייל לכתובת דוא"ל [email protected] או באמצעות מכתב לכתובת תיירות ניר דוד- מתחם "לילה", מיקוד 10803.

  5.  ביטול בחריגה מהמועדים הקבועים בחוק: במקרה של ביטול אחרי יותר מ-14 יום ממועד ביצוע ההזמנה ו/או פחות מ- 7 ימי עסקים למועד מימוש ההזמנה, יחולו הכללים הבאים:
  א. בביטול עד 30 יום קודם למימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול בשיעור של 10% מערך ההזמנה
  ב. בביטול עד 72 שעות קודם למועד מימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול של 30% מערך ההזמנה
  ג. בביטול עד 48 שעות קודם למועד מימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול של 50% מערך ההזמנה.
  ד. בביטול של 24 שעות ופחות קודם למימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול של 100% מערך ההזמנה.

  גם במקרה הנזכר בסעיף 6 לעיל, השבת התמורה, בקיזוז דמי הביטול הנזכרים לעיל, תיעשה בתוך 7 ימים ממועד הגשת הודעת הביטול בכתב ובאותו אופן בו התבצע התשלום.

  6. הנהלת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי תיירות ניר דוד בקשר לכך.

פרטים נוספים על אתר האירוח הכפרי ניתן למצוא באתר אינטרנט זה . ברצוננו להדגיש :

 1.  המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של תיירות ניר דוד, וכי לתיירות ניר דוד שמורות כל זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו.
 2.  המשתמש מתחייב להשתמש במידע לשימושו האישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, למכור, לשדר או לפרסם את המידע באתר, ו/או חלק ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב של, תיירות ניר דוד למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.
 3.  המשתמש מצהיר מאשר ומסכים כי הלוגו והסימנים המסחריים המוצגים באתר שייכים לתיירות ניר דוד. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באופן בלעדי לתיירות ניר דוד.
 4.  המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר האינטרנט עלול להיות כרוך בסיכונים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שיעשה באתר ו/או במידע. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 5.  המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין התמונות לבין מראה מתחם האוהלים במציאות.
 6.  המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is"). הנהלת האתר אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
 7.  הנהלת האתר עושה הכל כדי שהמידע באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו חלקי וכללי בלבד. אירוח כפרי ניר דוד לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר.
 8.  הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכני האתר ו/או בקשר עם המידע, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מהמפורט להלן:א. עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת.

  ב. שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, אירוח כפרי ניר דוד או מכל סיבה אחרת.

  ג. חשיפה וגילוי מידע על המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש באתר תיירות ניר דוד ו/או מכניסתו אליו ו/או באמצעי אבטחת המידע של המשתמש.הנהלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

 9. הנהלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
 10. הנהלת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע לא על ידה.
 11. הנהלת האתר אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי המשתמש בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר
 12. לנוחיות המשתמש באתר תיירות ניר דוד, עשוי האתר להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. הנהלת האתר אינה נושאת באחריות למידע המופיע באתרים המקושרים, לתוקפם וחוקיותם. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר תיירות ניר דוד.
 13. הנהלת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מתחם "לילה" מבית תיירות ניר דוד בקשר לכך.